Performanţe ale întreprinderilor din Regiunea Nord-Vest

 

PERFORMANŢE ALE ÎNTREPRINDERILOR

din REGIUNEA NORD-VEST – 2017

Lucrarea „Performanţe ale întreprinderilor din Regiunea Nord-Vest” şi-a propus o prezentare contextualizată în scop informativ a mediului microeconomic structural al regiunii în economia naţională.
Contextualizarea în nivelul naţional permite concluzionări interesante asupra profilului economiei regionale, a ponderii şi locului activităţilor economice şi întreprinderilor locale în angrenajul economic naţional, datele prezentate fiind relevante prin ele însele fără a avea nevoie de explicitări analitice.

  • Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezintă suma veniturilor realizate din vânzări de mărfuri, executări de lucrări şi prestări servicii, mai puţin reducerile acordate cheltuielilor.
  • Numărul mediu de salariaţi reprezintă media aritmetică simplă a efectivelor zilnice de salariaţi.

Pentru descărcarea publicaţiei Aici!