Regiunea Nord-Vest, Romania – Statistici Europene Comparative

„Promovarea unei Europe a coeziunii presupune cunoaşterea diversităţii şi particularităţilor acesteia inclusiv în domeniile dezvoltării regionale şi, în special din perspectiva obiectivelor propuse de strategia „Europa 2020”. O asemenea cunoaştere presupune rigoarea măsurării statistice şi a prezentării datelor astfel ca abordările de viitor să fie focusate pe politici de coeziune, în sensul reducerii disparităţilor între regiunile Uniunii Europene. Acestor imperative şi-a propus să răspundă lucrarea de faţă prin prezentări comparativ-analitice ale unor date statistice sintetice, atât de generos disponibilizate de Eurostat.”Web Analytics