Statistici județene


Organizarea administrativ-teritorială

 • Organizarea administrativă a teritoriului la 31 decembrie [descarca .PDF]

Populaţia

Forţa de muncă

 • Populaţia ocupată civilă, pe activităţi – CAEN Rev. 1 (la sfârşitul anului) [descarca .PDF]
 • Populaţia ocupată civilă, pe activităţi – CAEN Rev. 2 (la sfârşitul anului) [descarca .PDF]
 • Numărul mediu al salariaţilor [descarca .PDF]
 • Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi – CAEN Rev. 1 [descarca .PDF]
 • Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi – CAEN Rev. 2 [descarca .PDF]
 • Numărul mediu al muncitorilor, pe activităţi ale economiei naţionale, la nivel de secţiune CAEN Rev. 1, în anul 2007 [descarca .PDF]
 • Şomeri şi rata şomajului [descarca .PDF]

Condiţii de muncă

Veniturile populaţiei

 • Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi – CAEN Rev.1 [descarca .PDF]
 • Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi – CAEN Rev.2 [descarca .PDF]

Locuinţe şi utilităţi publice

Asistenţă socială

Protecţia socială a şomerilor

Sănătate

 • Paturile din spitale şi personalul medico-sanitar proprietate publică, la 31 decembrie [descarca .PDF]
 • Principalele unităţi sanitare proprietate publică, la 31 decembrie [descarca .PDF]
 • Principalele unităţi sanitare proprietate privată, în anul 2016 [descarca .PDF]

Educaţie

 • Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie (inclusiv învăţământul particular) [descarca .PDF]

Cultură

Sport

Conturi naţionale

Rezultate și performanțe ale întreprinderilor

 • Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime, în anul 2016 [descarca .PDF]
 • Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 2016 [descarca .PDF]
 • Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 2016 [descarca .PDF]
 • Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 2016 [descarca .PDF]

Agricultură

Transporturi; poştă şi telecomunicaţii

Turism

 • Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, la 31 iulie 2017 [descarca .PDF]
 • Capacitatea şi activitatea de cazare turistică [descarca .PDF]

FinanţeWeb Analytics


Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf J1-1-Organizarea administrativa a teritoriului BN Organizarea administrativ-teritorială
181 KB 49
pdf J2-1-Populatia la recensaminte BN Populația
171 KB 95
pdf J2-2-Populatia dupa domiciliu pe sexe si medii BN Populația
260 KB 49
pdf J2-3-Pop. dupa domiciliu pe grupe de varsta la 1 iulie BN Populația
237 KB 45
pdf J2-4-Miscarea naturala a populatiei BN Populația
201 KB 47
pdf J2-5-Ratele de fertilitate BN Populația
224 KB 57
pdf J2-6-Durata medie a vietii BN Populația
197 KB 55
pdf J2-7- Migratia interna determinata de schimbarea de domiciliu, pe medii BN Populația
174 KB 43
pdf J3-1-Populatia ocupata civila, pe activitati CAEN Rev1 BN Forţa de muncă
230 KB 130
pdf J3-2-Populatia ocupata civila, pe activitati CAEN Rev2 BN Forţa de muncă
183 KB 126
pdf J3-3-Numarul mediu al salariatilor BN Forţa de muncă
206 KB 125
pdf J3-4-Numarul mediu al salariatilor pe activitati CAEN Rev1 BN Forţa de muncă
177 KB 132
pdf J3-5-Nr. mediu al salariatilor pe activitati CAEN Rev2_BN Forţa de muncă
184 KB 124
pdf J3-6-Nr. mediu al muncitorilor pe activitati 2007 BN Forţa de muncă
158 KB 122
pdf J3-7-Someri inregistrati si rata somajului pe sexe BN Forţa de muncă
212 KB 132
pdf J4-1-Numarul accidentatilor in munca BN Condiţii de muncă
203 KB 117
pdf J5-1-Castigul salarial mediu net lunar pe activitati CAEN Rev1 BN Veniturile populaţiei
236 KB 112
pdf J5-2-Castigul salarial mediu net lunar pe activitati CAEN Rev2 BN Veniturile populaţiei
237 KB 108
pdf J6-1-Fondul de locuinte BN Locuinţe şi utilităţi publice
212 KB 117
pdf J6-2-Canalizare publica si spatii verzi BN Locuinţe şi utilităţi publice
198 KB 116
pdf J6-3-Volumul de apa potabila distribuit consumatorilor BN Locuinţe şi utilităţi publice
157 KB 110
pdf J6-4-Reteaua si volumul gazelor naturale distribuite BN Locuinţe şi utilităţi publice
240 KB 108
pdf J6-5-Localitati in care se distribuie energie termica BN Locuinţe şi utilităţi publice
195 KB 117
pdf J6-6-Reteaua de distributie a apei potabile BN Locuinţe şi utilităţi publice
151 KB 111
pdf J6-7-Strazile orasenesti BN Locuinţe şi utilităţi publice
150 KB 110
pdf J7-1-Cantine de ajutor social BN Asistenţă socială
217 KB 113
pdf J8-1-Cheltuieli cu protectia sociala a somerilor BN Protecţia socială a şomerilor
230 KB 111
pdf J9-1-Paturile din spitale si personal medico sanitar proprietate publica BN Sănătate
216 KB 118
pdf J9-2-Principalele unitati sanitare proprietate publica BN Sănătate
213 KB 116
pdf J9-3-Principalele unitati sanitare proprietate privata BN Sănătate
203 KB 113
pdf J10-1-Populatia scolara pe niveluri de educatie BN Educaţie
181 KB 114
pdf J11-1-Numarul si activitatea bibliotecilor BN Cultură
213 KB 108
pdf J11-2-Abonamente la radio si televiziune BN Cultură
199 KB 119
pdf J12-1-Activitatea sportiva BN Sport
215 KB 111
pdf J13-1-Produsul intern brut BN Conturi naţionale
182 KB 112
pdf J14-1-Unitatile locale active BN Rezultate și performanțe ale întreprinderilor
228 KB 109
pdf J14-4-Investitii brute ale unitatilor locale active BN Rezultate și performanțe ale întreprinderilor
215 KB 111
pdf J14-2-Cifra de afaceri a unitatilor locale active BN Rezultate și performanțe ale întreprinderilor
234 KB 118
pdf J14-3-Personalul unitatilor locale active BN Rezultate și performanțe ale întreprinderilor
218 KB 115
pdf J15-1-Suprafata cultivata cu principalele culturi BN Agricultură
237 KB 143
pdf J15-2-Fondul funciar dupa modul de folosinta BN Agricultură
224 KB 112
pdf J15-3-Productia agricola de bunuri si servicii agricole BN Agricultură
219 KB 114
pdf J15-4-Productia agricola vegetala la principalele culturi BN Agricultură
223 KB 109
pdf J15-5-Productia medie la hectar a principalelor culturi BN Agricultură
206 KB 109
pdf J15-6-Suprafata viilor pe rod BN Agricultură
151 KB 112
pdf J15-7-Productia totala de struguri BN Agricultură
151 KB 115
pdf J15-8-Productia medie de struguri la hectar BN Agricultură
152 KB 110
pdf J15-9-Productia totala de fructe BN Agricultură
155 KB 117
pdf J15-10-Efectivele de animale BN Agricultură
218 KB 116
pdf J15-11-Productia agricola animala BN Agricultură
205 KB 121
pdf J15-12-Parcul de tractoare si principalele masini agricole BN Agricultură
212 KB 109
pdf J16-1-Liniile de cale ferata BN Transporturi; poştă şi telecomunicaţii
153 KB 114
pdf J16-2-Drumurile publice BN Transporturi; poştă şi telecomunicaţii
204 KB 145
pdf J16-3-Transportul urban de pasageri BN Transporturi; poştă şi telecomunicaţii
157 KB 110
pdf J16-4-Activitatile de posta si telegrafie BN Transporturi; poştă şi telecomunicaţii
195 KB 158
pdf J16-5-Activitatile de telefonie BN Transporturi; poştă şi telecomunicaţii
153 KB 114
pdf J17-1-Structurile de primire turistica BN Turism
155 KB 116
pdf J17-2-Capacitatea si activitatea de cazare turistica BN Turism
214 KB 117
pdf J18-1-Executia bugetelor locale BN Finanţe
154 KB 109