Statistici regionale


Organizarea administrativ-teritorială

Populaţia

Forţa de muncă

Condiţii de muncă

Veniturile populaţiei

  • Veniturile totale medii lunare pe o gospodărie [descarca .PDF]
  • Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naționale [descarca .PDF]

Cheltuielile și consumul populaţiei

Locuinţe

Asistenţă socială

Protecţia socială a şomerilor

Sănătate

Educaţie

    • Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie (inclusiv învăţământul particular) [descarca .PDF]

Cultură

Sport

Conturi naţionale

    • Produsul intern brut (PIB) regional – prețuri curente, calculat conform CAEN Rev.1 [descarca .PDF]
    • Produsul intern brut (PIB) regional – prețuri curente, calculat conform CAEN Rev.2 – SEC 2010 [descarca .PDF]
    • Produsul intern brut (PIB) regional pe elemente componente [descarca .PDF]

Activitatea întreprinderii

Agricultura

Utilități publice de interes local

Transporturi, poştă şi telecomunicaţii

Turism

Finanţe

Statistici Regionale – Regiunea Nord-VestWeb Analytics


Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf R1-1-Organizarea administrativa a teritoriului_NV Organizarea administrativă a teritoriului
271 KB 52
pdf R2-1-Populatia la recensaminte-NV Populația
240 KB 61
pdf R2-2-Populatia dupa domiciliu la 1 iulie pe sexe si medii_NV Populația
384 KB 44
pdf R2-3-Pop. dupa domiciliu pe grupe de varsta la 1 iulie_NV Populația
674 KB 49
pdf R2-4-Miscarea naturala a populatiei_NV Populația
821 KB 59
pdf R2-5-Ratele de fertilitate pe grupe de varsta_NV Populația
355 KB 47
pdf R2-6-Durata medie a vietii_NV Populația
310 KB 53
pdf R3-1-Populatia ocupata civila pe activitati_NV Forța de muncă
335 KB 113
pdf R3-6-Numarul mediu al salariatilor_NV Forța de muncă
271 KB 155
pdf R3-7-Numarul mediu al salariatilor pe activitati_NV Forța de muncă
513 KB 119
pdf R3-8-Someri inregistrati si rata somajului pe sexe_NV Forța de muncă
258 KB 120
pdf R4-1-Numarul accidentatilor in munca_NV Condiții de muncă
305 KB 130
pdf R5-1-Veniturile totale medii lunare pe o gospodarie_NV Veniturile populației
256 KB 124
pdf R5-2-Castigul salarial mediu net pe activitati_NV 372 KB 118
pdf R6-1-Cheltuielile totale medii lunare pe o gospodarie pe categorii de cheltuieli_NV Cheltuielile și consumul populației
236 KB 102
pdf R6-2-Cheltuielile totale de consum medii lunare pe o gospodarie, pe categorii de cheltuieli_NV Cheltuielile și consumul populației
188 KB 96
pdf R7-1-Fondul de locuinte_NV Locuințe
328 KB 97
pdf R8-1-Cantine sociale_NV Asistență socială
262 KB 104
pdf R9-1- Cheltuieli cu protectia sociala a somerilor_NV Protecția socială a șomerilor
370 KB 99
pdf R10-1-Personal medico-sanitar si paturi in spitale_NV Sănătate
246 KB 97
pdf R10-2-Principalele unitati sanitare - propr publica_NV Sănătate
243 KB 93
pdf R11-1-Populatia scolara din invatamantul de toate gradele_NV Educație
456 KB 97
pdf R12-1-Numarul si activitatea bibliotecilor_NV Cultură
300 KB 95
pdf R12-2-Abonamente la radio si televiziune_NV Cultură
176 KB 100
pdf R13-1-Activitatea sportiva_NV Sport
322 KB 99
pdf R14-1-PIB regional CAEN rev1_NV Conturi naționale
240 KB 96
pdf R14-2-PIB regional CAEN rev2_NV Conturi naționale
223 KB 110
pdf R14-3-Produsul intern brut (PIB) regional pe elemente componente_NV Conturi naționale
335 KB 101
pdf R15-1-Unitati locale active_NV Activitatea întreprinderii
352 KB 109
pdf R15-2-Cifra de afaceri din unitatile locale active_NV Activitatea întreprinderii
326 KB 103
pdf R16-1-Suprafata cultivata cu principalele culturi_NV Agricultura
314 KB 123
pdf R16-2-Fondul funciar_NV Agricultura
318 KB 104
pdf R16-3-Productia agricola de bunuri si servicii agricole_NV Agricultura
236 KB 101
pdf R16-4-Productia agricola vegetala la principalele culturi_NV Agricultura
329 KB 117
pdf R16-5-Productia medie la principalele culturi_NV Agricultura
402 KB 100
pdf R16-6-Suprafata viilor pe rod_NV Agricultura
250 KB 98
pdf R16-7-Productia totala de struguri_NV Agricultura
250 KB 97
pdf R16-8-Productia medie de struguri_NV Agricultura
247 KB 92
pdf R16-9-Productia totala de fructe_NV Agricultura
508 KB 105
pdf R16-10-Efectivele de animale_NV Agricultura
268 KB 91
pdf R16-11-Productia agricola animala_NV Agricultura
413 KB 94
pdf R16-12-Parcul de tractoare si principalele masini agricole_NV Agricultura
293 KB 105
pdf R17-1-Reteau de distributie a apei_NV Utilități publice de interes local
220 KB 101
pdf R17-2-Canalizare publica si spatii verzi_NV Utilități publice de interes local
191 KB 98
pdf R17-3-Localitati in care se distribuie energie termica_NV Utilități publice de interes local
209 KB 99
pdf R17-4-Volumul de apa potabila distribuit_NV Utilități publice de interes local
200 KB 104
pdf R17-5-Gaze naturale distribuite, dupa destinatie_NV Utilități publice de interes local
209 KB 96
pdf R17-6-Strazile orasenesti_NV Utilități publice de interes local
188 KB 97
pdf R18-1-Liniile de cale ferata_NV Transporturi, poștă și telecomunicații
276 KB 105
pdf R18-2-Drumurile publice_NV Transporturi, poștă și telecomunicații
634 KB 98
pdf R18-3-Transportul urban de pasageri_NV Transporturi, poștă și telecomunicații
315 KB 94
pdf R18-4-Activitatile de posta_NV Transporturi, poștă și telecomunicații
254 KB 111
pdf R18-5-Activitatile de telefonie_NV Transporturi, poștă și telecomunicații
245 KB 96
pdf R19-1-Structurile de primire turistica_NV Turism
386 KB 94
pdf R19-2-Capacitatea de cazare turistica existenta_NV Turism
283 KB 103
pdf R19-3-Capacitatea de cazare turistica in functiune_NV Turism
289 KB 89
pdf R19-4-Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica_NV Turism
369 KB 94
pdf R19-5-Innoptari ale turistilor in structuri de primire turistica_NV Turism
293 KB 88
pdf R19-6-Indicii de utilizare neta a capacitatii in functiune_NV Turism
291 KB 94
pdf R20-1-Executia bugetelor locale_NV Finanțe
196 KB 95