Statistici județene

Statistici județene

Populația după domiciliu* a județului Bistrița-Năsăud la 1 iulie 2019: 327708 persoane.

Efectivul salariaților** la 30 noiembrie 2019, în județul Bistrița-Năsăud: 70930.

IPC dec. 2019 / dec. 2018 = 104,04 %.

 

 

*) Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referință reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul județului, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în actul de identitate (CI,BI), așa cum este luată în evidența organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ține cont de reședința obișnuită, de perioada și/sau motivul absenței de la domiciliu.

**) Începând cu luna iulie 2019, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.